Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Ankara: Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Ankara

Tel. +90-312-457 44 00
E-post: sanomat.ank@formin.fi
Türkçe | Suomi | English | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 2.12.2016

Extern tjänsteleverantör börjar ta emot ansökningar om uppehållstillstånd i Turkiet

En extern tjänsteleverantör börjar ta emot ansökningar om uppehållstillstånd från turkiska, syriska och irakiska medborgare den 1 december 2016 i Turkiets huvudstad Ankara när det nya servicecentret för upphållstillstånd inleder sin verksamhet. Den externa tjänsteleverantören är företaget VFS Global.

Behandlingen av det stora antalet asylansökningar som kom in under senare delen av 2015 har framskridit snabbt vid Migrationsverket. Samtidigt har antalet ansökningar om uppehållstillstånd som gäller familjeåterförening ökat. Pilotprojektet för att överföra mottagningen av ansökningar till en extern tjänsteleverantör inleddes 2016 för att ambassaden i Ankara skulle klara av den avsevärda ökningen av antalet ansökningar och kunna koncentrera sig på sina myndighetsuppgifter i anslutning till ansökningarna. Utläggningen försnabbar mottagningen och behandlingen av ansökningar.

Servicecentret för uppehållstillstånd har olika tekniska och assisterande uppgifter, bland annat att ge allmän kundrådgivning, erbjuda möjligheten att boka en tid, ta emot ansökningar och betalningar, mata in uppgifter, skanna in bilagor, samla in biometriska kännetecken, fotografera sökande och ta emot elektroniska underskrifter för den fortsatta behandlingen av ansökan. Servicecentret ansvarar också för samordningen av intervjuer och de tekniska arrangemangen vid videointervjuer. Servicecentret betjänar också på arabiska och kurdiska.

Enligt utlänningslagen kan en extern tjänsteleverantör ta ut en avgift för sin service. Serviceavgiften vid servicecentret i Ankara är 50 euro. Tidsbokningar gällande uppehållstillstånd som bokats vid ambassaden överförs till servicecentret. För redan bokade tider som överförs till servicecentret uppbärs ingen avgift.

Beredningen, prövningen och beslutanderätten gällande uppehållstillstånd kvarstår hos de finländska myndigheterna. Beslut om huruvida den modell som skapades under pilotprojektet ska tas i bruk någon annanstans fattas i ett senare skede.

Läs mer om uppehållstillstånd.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 15.12.2016


© Finlands ambassad, Ankara | Kontaktuppgifter