Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Viisumi-ANK - Suomen suurlähetystö, Ankara : Maahantuloluvat : Viisumi

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Ankara

Puh. +90-312-457 44 00
S-posti: sanomat.ank@formin.fi
Türkçe | Suomi | English | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Viisumi

Mikä on viisumi?

Viisumi on maahantulolupa-asiakirja, joka myönnetään matkustustarkoituksessa Schengen-maiden alueelle saapumista ja viisumin kattamassa ajassa lyhytaikaista oleskelua varten (enintään 90 päivää 180 päivän jaksossa). Yhden Schengen maan viisumi oikeuttaa haltijansa matkustamisen ja oleskelun kaikkien Schengen maiden alueella. Schengen-viisumi ei automaattisesti oikeuta maahanpääsyä, vaan sen haltijan maahantulon edellytykset tarkistetaan Suomen rajalla rajavartiolaitoksen passintarkastuksessa.

Huom. viisumin tulee olla voimassaolevassa passissa. Vanhentuneessa passissa oleva viisumi ei ole voimassa.

Mitkä maat ovat mukana Schengenissä?

Suomi soveltaa Schengenin yleissopimusta 25.3.2001 alkaen EU:n jäsenmaat Alankomaat (Hollanti), Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. Lisäksi EU:n ulkopuolisista maista mukana ovat Norja ja Islanti, jotka ovat tehneet yhteistyösopimuksen EU:n neuvoston kanssa.

Kroatia, Iso-Britannia ja Irlanti eivät ole mukana Schengenin sopimuksessa.

Lisäksi Schengenin sopimusta ei sovelleta vielä EU:n uusista jäsenmaista Bulgariaan, Romaniaan ja Kyprokseen.

Kuka tarvitsee viisumin Suomeen?

Schengen-valtot ovat yhteisesti päättäneet, minkä valtioiden kansalaiset ovat viisumivapaita ja minkä viisumivelvollisia.

Turkin kansalainen tarvitsee viisumin Schengen-alueelle. Poikkeuksena ovat erikois-, virka- ja diplomaattipassien haltijat, jotka ovat viisumivapaita ja voivat oleskella Schengen-maissa yhteensäenintään 90 päivää 180 päivän jaksossa ilman viisumia. Jos henkilö aikoo työskennellä tänä aikana, on hänen haettava työntekijän oleskelulupaa. Päätösviranomainen oleskelulupa-asioissa on Maahanmuuttovirasto.

Kolmannen maan kansalaisen ei ole mahdollista hakea viisumia Suomen edustustosta Turkissa, jos tällä ei ole oleskelulupaa Turkissa.

Jos matkailijalla jo on jonkin Schengen-valtion voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa, hän ei tarvitse viisumia matkustaessaan Schengen-alueen sisällä. Viisumi oikeuttaa hänet korkeintaan 90 päivää 180 päivän jaksossa muiden Schengen maiden alueella. Ennen Schengen-sopimuksen voimaantuloa myönnetyillä kansallisilla oleskeluluvilla ei voi matkustaa muissa Schengen-maissa.

Kuinka pitkää viisumia voi hakea?

Viisumia haetaan suunniteltua matkaa varten. Viisumihakemuksessa hakijan tulee ilmoittaa haluttu viisumin kesto ja suunniteltujen matkojen lukumäärä. Matkan pituus tulee olla suhteessa matkan tarkoitukseen ja edellytyksiin. Erilaiset viisumit oikeuttavat yhteen, kahteen tai useampaan alueelle saapumiseen. Pitkillä monikertaviisumeilla saa oleskella koko Schengen-alueella korkeintaan 90 päivää 180 päivän jaksossa . Tämän jälkeen on alueelta poistuttava.

Mitkä ovat viisumityypit?

Kertaviisumi on yhtä matkaa varten annettu viisumi, joka voi olla enintään 90 päivän mittainen 180 päivän jaksossa.

Kaksikertaviisumi on kahteen Schengen-alueelle maahantuloon oikeuttava viisumi, joka voi olla voimassa Schengen-maiden alueella enintään 90 päivän mittainen 180 päivän jaksossa.

Toistuvaisviisumi oikeuttaa useisiin peräkkäisiin saapumisiin Schengen-alueelle. Oleskelujen yhteenlaskettu kokonaiskesto saa olla enintään viisumitarraan merkittyjen päivien lukumäärä, joka voi olla enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti. 180 päivän jakso alkaa ensimmäisestä maahantulopäivästä Schengen-alueelle.

Kauttakulkuviisumi voidaan myöntää, kun viisumivelvollisen maan kansalainen matkustaa Schengen-alueen kautta johonkin Schengen-sopimukseen kuulumattomaan maahan. Vaatimuksena on, että hänellä on jo kohdemaan viisumi tai hakija on viisumivapaa ko. maahan. Kauttakulkuviisumi oikeuttaa 1-2 tai useampaan kauttakulkuun Schengen-alueen kautta niin, että kauttakulku yhdellä kerralla saa kestää enintään viisi vuorokautta.

Mitä asiakirjoja tarvitaan?

Viisumihakemuksen liitteeksi vaaditaan erilaisia asiakirjoja, joilla osoitetaan suunnitellun oleskelun tarkoitus, edellytykset ja kesto. Schengenin yleissopimuksen säännöstön lisäksi näistä liiteasiakirjoista sovitaan paikallisessa Schengen-yhteistyössä, joten asiakirjat vaihtelevat maakohtaisesti. Tällaisia asiakirjoja ovat mm. matkalippuvaraus, matkareittiin, kulkuneuvoihin ja paluumatkaan, toimeentuloon sekä varallisuuteen ja työ-/opiskelupaikkaan liittyvät selvitykset.

Hakijoilta saatetaan tarvittaessa vaatia myös muita asiakirjoja. Puutteelliset asiakirjat saattavat vaikuttaa päätökseen kielteisesti. Kaikki asiakirjat tulee esittää alkuperäisinä tai notaarin vahvistamina jäljennöksinä, faxilla toimitettuja asiakirjoja ei voida ottaa vastaan.

Schengen-viisumihakemukseen vaaditaan huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu sekä valokuvalla varustettu viisumihakemuslomake alkuperäisine liitteineen. Hakemuksen käsittely alkaa vasta kun kaikki vaaditut asiakirjat on esitetty.

Schengenviisumia Suomeen haetaan aina käyttämällä sähköisessä järjestelmässä olevaa viisumihakemusta, joka löytyy tämän linkin alta:

http://www.vfsglobal.com/finland/turkey/Turkish/Online_Application_Form.html

Viisumikeskuksissa on myös tarjolla lisäpalveluja kuten  viisumihakemuksen täyttäminen sähköisesti järjestelmään. Viisumihakemuslomakkeen voi siis myös ladata alla olevasta linkistä, täyttää  ja tulostaa.

http://www.vfsglobal.com/finland/turkey/pdf/Visa_application_form.pdf

Yksityisvierailua varten vaaditaan seuraavat asiakirjat:

 • sähköinen hakemus http://www.vfsglobal.com/finland/turkey/Turkish/Online_Application_Form.html
 • yksi värillinen passikuva, kuvan koko 4,7 cm x 3,6 cm , kasvojen korkeus 32-36 mm, vaalealla taustalla, kasvot selkeästi näkyvillä kuvattuna edestäpäin
 • passi tai kaikkien Schengen-maiden hyväksymä matkustusasiakirja. Passin tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta viisumin päättymisen jälkeen. Passista, tulee esittää sekä alkuperäinen dokumentti että jäljennökset. Passin kopiossa tulee olla mukana kaikki sellaiset sivut, joilla on merkintöjä.
 • alkuperäinen henkilöllisyystodistus ja yksi jäljennös
 • alkuperäinen eritelty virkatodistus, korkeintaan kuukauden vanha
 • hakijoiden, jotka eivät ole Turkin kansalaisia täytyy esittää alkuperäinen voimassa oleva Turkin oleskelulupa ja yksi jäljennös
 • alkuperäiset asiakirjat ja jäljennökset varallisuudesta (esim. pankkikirja, todistus luottokortin luottorajasta)
 • jos hakija on palkansaaja, niin alkuperäiset työvakuutusmaksupaperit ja palkanmaksukuitit viimeiseltä kolmelta kuukaudelta sekä työnantajan todistus lomaoikeudesta
 • jos hakija on yksityisyrittäjä, niin alkuperäiset dokumentit sekä jäljennökset yrityksen toiminnasta sekä verotustodistuksesta
 • jos hakija on opiskelija, niin oppilaitoksen antama alkuperäinen todistus opiskelupaikasta sekä todistukset vanhempien varallisuudesta ja perheen toimeentulosta
 • jos hakija on eläkkeellä, niin alkuperäiset asiakirjat ja jäljennökset eläkettä koskevista asiakirjoista
 • alle 18 v. tulee esittää molempien huoltajien suostumukset jos hän matkustaa yksin. Jos toinen huoltajista matkustaa mukana niin suostumus tarvitaan vain huoltajalta joka ei matkusta mukana.
 • 20–30 vuotiaiden mieshenkilöiden tulee esittää alkuperäinen armeijatodistus ja yksi jäljennös
 • alkuperäinen kutsukirje Suomesta, korkeintaan kolme kuukautta vanha
 • Hakijan tulee esittää koko viisumin voimassaoloajan kattava Schengen-vaatimusten mukainen matkavakuutus. Matkavakuutuksen tulee korvata matkailijan äkillisestä sairastumisesta tai onnettomuudesta aiheutuvat sairaalakulut ja kotiinkuljetuksen kuolemantapauksessa vähintään 30 000€ saakka.


Turistivierailua varten vaaditaan seuraavat asiakirjat:

 • sähköinen hakemus http://www.vfsglobal.com/finland/turkey/Turkish/Online_Application_Form.html
 • yksi värillinen passikuva, kuvan koko 4,7 cm x 3,6 cm , kasvojen korkeus 32-36 mm, vaalealla taustalla, kasvot selkeästi näkyvillä kuvattuna edestäpäin
 • passi tai kaikkien Schengen-maiden hyväksymä matkustusasiakirja. Passin tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta viisumin päättymisen jälkeen. Passista, tulee esittää sekä alkuperäinen dokumentti että jäljennökset. Passin kopiossa tulee olla mukana kaikki sellaiset sivut, joilla on merkintöjä.
 • alkuperäinen henkilöllisyystodistus ja yksi jäljennös
 • alkuperäinen eritelty virkatodistus, korkeintaan kuukauden vanha
 • hakijoiden, jotka eivät ole Turkin kansalaisia täytyy esittää alkuperäinen voimassa oleva Turkin oleskelulupa ja yksi jäljennös
 • alkuperäiset asiakirjat ja jäljennökset varallisuudesta (esim. pankkikirja, todistus luottokortin luottorajasta)
 • jos hakija on palkansaaja, niin alkuperäiset työvakuutusmaksupaperit ja palkanmaksukuitit viimeiseltä kolmelta kuukaudelta sekä työnantajan todistus lomaoikeudesta
 • jos hakija on yksityisyrittäjä, niin alkuperäiset dokumentit sekä jäljennökset yrityksen toiminnasta sekä verotustodistuksesta
 • jos hakija on opiskelija, niin oppilaitoksen antama alkuperäinen todistus opiskelupaikasta sekä todistukset vanhempien varallisuudesta ja perheen toimeentulosta
 • jos hakija on eläkkeellä, niin alkuperäiset asiakirjat ja jäljennökset eläkettä koskevista asiakirjoista
 • alle 18 v. tulee esittää molempien huoltajien suostumukset jos hän matkustaa yksin. Jos toinen huoltajista matkustaa mukana niin suostumus tarvitaan vain huoltajalta joka ei matkusta mukana
 • 20–30-vuotiaiden mieshenkilöiden tulee esittää alkuperäinen armeijatodistus ja yksi jäljennös
 • Lentolippua ei tule ostaa ennenkuin viisumi on myönnetty
 • alkuperäinen matkatoimiston lomakkeella oleva matkasuunnitelma, jos kyseessä on ryhmämatka
 • vahvistettu hotellivaraus
 • Hakijan tulee esittää koko viisumin voimassaoloajan kattava Schengen-vaatimusten mukainen matkavakuutus. Matkavakuutuksen tulee korvata matkailijan äkillisestä sairastumisesta tai onnettomuudesta aiheutuvat sairaalakulut ja kotiinkuljetuksen kuolemantapauksessa vähintään 30 000€ saakka.


Liikematkaa varten vaaditaan seuraavat asiakirjat:

 • sähköinen hakemus http://www.vfsglobal.com/finland/turkey/Turkish/Online_Application_Form.html
 • yksi värillinen passikuva, kuvan koko 4,7 cm x 3,6 cm , kasvojen korkeus 32-36 mm, vaalealla taustalla, kasvot selkeästi näkyvillä kuvattuna edestäpäin
 • passi tai kaikkien Schengen-maiden hyväksymä matkustusasiakirja. Passin tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta viisumin päättymisen jälkeen. Passista, tulee esittää sekä alkuperäinen dokumentti että jäljennökset. Passin kopiossa tulee olla mukana kaikki sellaiset sivut, joilla on merkintöjä.
 • alkuperäinen henkilöllisyystodistus ja yksi jäljennös
 • alkuperäinen eritelty virkatodistus, korkeintaan kuukauden vanha
 • hakijoiden, jotka eivät ole Turkin kansalaisia täytyy esittää alkuperäinen voimassa oleva Turkin oleskelulupa ja yksi jäljennös
 • jos hakija on palkansaaja, niin alkuperäiset työvakuutusmaksupaperit (SSK) ja palkanmaksukuitit viimeiseltä kolmelta kuukaudelta
 • jos hakija on yksityisyrittäjä, niin alkuperäiset tai oikeaksi todistetut työvakuutusmaksupaperit (Bagkur)
 • alkuperäinen virallinen kirje tai anomus työnantajalta yhtiön logolliselle paperille
 • alkuperäinen todistus työnantajan toiminnasta
 • notaarin todistama todistusjäljennös työnantajan nimenkirjoitusoikeudesta
 • notaarin todistama verotustodistusjäljennös
 • notaarin todistama virallisen kaupparekisterilehden ilmoitusjäljennös yhtiön perustamisesta
 • alkuperäinen kutsukirje suomalaiselta liikekumppanilta yhtiön logolliselle paperille
 • Hakijan tulee esittää koko viisumin voimassaoloajan kattava Schengen-vaatimusten mukainen matkavakuutus. Matkavakuutuksen tulee korvata matkailijan äkillisestä sairastumisesta tai onnettomuudesta aiheutuvat sairaalakulut ja kotiinkuljetuksen kuolemantapauksessa vähintään 30 000€ saakka. Suomen kansalaisen puolisolta ei vaadita matkavakuutusta.


Tarvitseeko miespuolisen hakijan suorittaa armeija ennen kuin hänelle myönnetään viisumi?

Schengen viisumin myönnön ehtona ei ole armeijan suorittaminen.

Minkälainen kutsun tulee olla?

Kutsukirje (RTF, 7 kt)

Kutsun voi tulostaa täältä ja sen voi täyttää suomeksi. Kutsukirje voi halutessanne olla myös vapaamuotoinen, jolloin siinä tulee olla mainittuna sekä kutsujan että kutsuttavan henkilö- ja yhteystiedot, sukulaisuus- tai ystävyyssuhteen laatu sekä vierailun oleskeluaika ja tarkoitus Suomessa. Kutsu on voimassa 3 kuukautta. Kutsu ei kuitenkaan ole viiisumin myöntämisen tae.

Tarvitaanko kutsuun poliisin tai maistraatin leima?

Kutsua ei tarvitse vahvistaa maistraatissa eikä poliisilaitoksella.

Sitooko kutsu kutsujan johonkin?

Kutsu ei ole juridinen asiakirja eikä sido kutsujaa. Kutsusta selviää matkan tarkoitus ja matkakohde. Kutsu kertoo mm. sen mihin hakijan on aikomus majoittautua. Jos hakijalla ei ole esittää kutsua tarvitsee hän vahvistetun hotellivarauksen ja jonkin muun selvityksen matkan tarkoituksesta.

Voiko kutsun lähettää sähköpostilla tai faxilla?

Kutsukirje tulee toimittaa hakijalle allekirjoitettuna alkuperäisenä kappaleena tai skannattuna.

Saako kutsuja tietoja hakemuksesta tai kielteisen päätöksen perusteista?

Viisumihakemusten osalta asianosaisena pidetään ainoastaan viisuminhakijaa itseään. Esimerkiksi kutsujaa tai viisumihakijan puolisoa ei vakiintuneen tulkinnan mukaan pidetä viisumihakemuksen osalta asianosaisena. Viisuminhakija voi kirjallisesti valtuuttaa kutsujan tai muun henkilön edustamaan itseään, jolloin valtuutettu henkilö saa samat tiedot viisumipäätöksen perusteista kuin hakijakin. Viisumirekisteri, johon päätökset tallennetaan, ei ole julkinen asiakirja.

Kuinka paljon varoja tulee esittää viisumihakemuksen liitteeksi?

Hakijan tulee esittää riittävästi varoja elinkustannustensa kattamiseksi kotimaassaan. Varojen arviointi perustuu Turkin valtion vuosittain julkaisemaan toimeentulorajaan. Lisäksi henkilöllä on oltava varoja matkakustannusten kattamiseksi suhteessa oleskelun kestoon ja tarkoitukseen sekä elinkustannuksiin matkakohteessa. Ulkomaalaisella on oltava käytettävissään 35 euroa jokaista oleskelupäivää kohti ja hänellä on lisäksi oltava ilmainen tai ennalta maksettu majoitus tai riittävät varat suunniteltua majoitusta sekä matkustuskustannuksia varten.

Voiko kutsuja vakuuttaa kustantavansa hakijan matkan, jos hakija on varaton?

Rajatarkastusviranomaiset päättävät tapauskohtaisesti, onko ulkomaalaisella käytettävissään riittävät varat elinkustannuksiin matkakohteessa. Hakijan tulee voida itsensä esittää nämä varat viisumihakemuksensa liitteeksi, pelkkä kutsujan vakuutus matkakustannusten kattamisesta ei riitä.

Tuleeko lentolippu olla ostettuna kun viisumia haetaan?

Turistivierailu tarkoituksessa matkustavien on hyvä esittää hakemuksensa liitteenä lentolippuvaraus. Varsinaisia lentolippuja ei siis tarvitse esittää edustustolle. Mikäli viisumi myönnetään, viisumi kirjoitetaan esitetyn lentovarauksen päivämäärille.

Milloin matkavakuutus tulee esittää?

Matkavakuutus tulee esittää viisumihakemusta jätettäessä. Hakijan tulee esittää koko viisumin voimassaoloajan kattava Schengen-vaatimusten mukainen matkavakuutus. Matkavakuutuksen tulee korvata matkailijan äkillisestä sairastumisesta tai onnettomuudesta aiheutuvat sairaalakulut ja kotiinkuljetuksen kuolemantapauksessa vähintään 30 000 € saakka.

Voiko kutsuja ottaa matkavakuutuksen Suomesta hakijan puolesta?

Schengen-vaatimusten mukaista matkavakuutusta ei voida ottaa Suomesta käsin.

Minne hakemus voidaan jättää?

Schengen-viisumia haetaan matkan pääkohteena olevan maan suurlähetystöstä tai konsulaatista, siinä maassa, jossa henkilö asuu tai laillisesti oleskelee. Jos matkan pääkohdemaa on Suomi, viisumia on haettava Suomen Viisumikeskuksista Ankarassa, Istanbulissa tai Antalyassa.

Turkissa Suomen kunniakonsulaatit ( Alanya, Antalya, Istanbul ja Izmir ) eivät ota vastaan viisumihakemuksia. Jos matkalla ei ole yhtä pääkohdetta, tulee viisumia hakea sen Schengen-maan edustustosta, johon ensimmäisenä saavutaan.

Tuleeko hakemuksen jättämistä varten varata aika?

Jättääkseen viisumihakemuksen hakija tarvitsee vastaanottoajan viisumikeskukseen. Sen voi joko varata verkkosivun linkistä http://www.vfsglobal.com/finland/turkey/Schedule_an_Appointment.html tai soittamalla numeroon +90 (212) 3735812.

Sähköposti info.fitr@vfshelpline.com

Voiko hakemuksen lähettää kargolla?

Hakemusta ei voi lähettää kargolla, vaan se tulee jättää henkilökohtaisesti Suomen viisumikeskuksiin Ankarassa ja Istanbulissa tai suurlähetystöön. Edustusto voi suorittaa hakijan henkilökohtaisen haastattelun selvittääkseen matkan tarkoitusta.

Mitä viisumin hakeminen maksaa?

Katso ajantasaiset viisumimaksut tästä: Palveluhinnasto.

VFS veloittaa asiakkaalta viisumimaksun lisäksi palvelumaksun per viisumihakemus.  Lisätietoa palvelusta löytyy VFS:n verkkosivuilta http://www.vfsglobal.com/finland/turkey/

Minne hakemusmaksu maksetaan?

Viisumimaksu maksetaan viisumikeskuksessa.. Jos hakemus on jätetty suurlähetystöön  tästä saa ohjeen viisumihakemusta jätettäessä. Viisumihakemus ei automaattisesti takaa viisumin myöntämistä, eikä kielteisissä päätöksissä käsittelymaksua palauteta.

Kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää?

Viisumia tulee hakea hyvissä ajoin ennen matkaa. Viisuminkäsittelyaika on normaalisti 15 päivää. Käsittelyaika ei sisällä suomalaisia ja turkkilaisia pyhäpäiviä, jolloin edustusto on suljettu. Käsittelyaika saattaa joissain poikkeustapauksissa kestää jopa 60 päivää. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä eikä hakemuksen käsittelyvaiheista anneta väliaikatietoja. Emme myöskään voi ottaa huomioon kiirehtimispyyntöjä esimerkiksi etukäteen hankittujen lentolippujen takia.

Saako hakija päätöksen tiedoksi puhelimitse tai sähköpostilla?

Tietosuojalain nojalla tietoja hakemuksista ei valitettavasti voida antaa puhelimitse tai sähköpostilla.

Hakemusta voi seurata verkossa osoitteesta http://www.vfsglobal.com/finland/turkey/track_application.html

Miten hakija saa päätöksen tiedoksi?

Passi noudetaan viisumikeskuksesta Ankarasta, Istanbulista tai Antalyasta tai lisämaksua vastaan se lähetetään Turkissa pyydettyyn osoitteeseen UPS lähetyksenä. Jos hakemus on jätetty suurlähetystöön hakijan ei tarvitse toistamiseen asioida edustustossa, vaan passi ja päätös toimitetaan hakijalle kargotoimituksena haluamaansa osoitteeseen. Hakija täyttää edustustossa lähetyskuoren, jonka liittää hakemukseensa. Edustusto käyttää passien toimituksessa kargoyhtiötä. Vastaanottaja maksaa kargomaksun.

Voiko hakija noutaa passin ja päätöksen edustustosta?

Passia eikä päätöstä voi noutaa edustustosta, vaan se toimitetaan aina kargotoimituksena.

Miten kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan?

Kielteisen viisumihakemuksen perusteet ilmoitetaan ulkomaalaislain 32 §:n 2 momentin mukaisesti viisuminhakijoille heidän pyynnöstään vakiomuotoisina, ellei lainkohdasta muuta johdu. Ulkoasiainministeriö on mahdollisimman suuren avoimuuden toteuttamiseksi suositellut, että edustustot antavat kielteisen päätöksen perusteet (tai ilmoituksen siitä, ettei perusteita ulkomaalaislain 32 §:n 2 momentin mukaisesti ilmoiteta) tiedoksi kaikille kielteisen viisumipäätöksen saaneille. Näin ollen ulkomaalaislaissa mainittua erillistä pyyntöä ei tarvita.

Perusteiden ilmoittamisessa edustustot käyttävät ulkoasiainministeriön laatimaa vakiomuotoista lomaketta, johon on koottu erilaiset perusteet, joiden johdosta voidaan tehdä kielteinen viisumipäätös. Tämän lisäksi ei muuta selvitystä anneta. Perusteet kattavat erilaiset viisumin myöntämisen esteet sekä tilanteet, joissa jokin viisumin myöntämisen edellytys puuttuu. Vastaavaa käytäntöä kielteisen päätöksen perusteiden ilmoittamisen osalta noudattavat myös useat muut Schengen-valtiot.

Muutoksenhaku viisumiasioissa

Suomen edustuston viisumisäännöstön nojalla tekemään viisumin epäämis- ja mitätöintipäätökseen sekä sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä, saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä edustustolta. Oikaisuvaatimusohjeet annetaan yhdessä päätöksen kanssa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viisumihakemusta koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi.

Suomen edustuston oikaisuvaatimukseen tekemään päätökseen viisumiasiassa saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus koskee 1.4.2016 ja sen jälkeen tehtyjä oikaisuvaatimuspäätöksiä. Valitusosoitus annetaan yhdessä oikaisuvaatimuspäätöksen kanssa. Valituskirjelmä on toimitettava päätöksen tehneelle edustustolle, joka toimittaa valitusasiakirjat Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Valitusasian oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa.

EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaata liikkuvuutta koskevissa viisumiasioissa hakijalla on valitusoikeus hallinto-oikeuteen ilman oikaisuvaatimusmenettelyä.

Jos viisumipäätös on ollut kielteinen koska uuden hakemuksen voi jättää?

Hakijalla on aina oikeus tehdä uusi viisumihakemus, eikä hakemusten määrälle tai ajankohdalle ole rajoitetta. Koska ajan kuluminen tai olosuhteissa tapahtuneet muutokset voivat vaikuttaa myöhempään päätökseen, tulee asiakkaan esittää lisäasiakirjoja jotka tukevat hänen uutta hakemustaan.

Jos viisumipäätös on ollut kielteinen voiko hakija toimittaa lisäasiakirjoja ja hakemus ottaa uuteen käsittelyyn?

Viisumihakemuksia ei oteta uudelleen käsiteltäväksi vaan hakijoiden on pääsääntöisesti jätettävä uusi hakemus, joka käsitellään uutena asiana. Arvioitaessa uutta hakemusta edustusto ottaa huomioon hakijan mahdollisissa olosuhteissa tapahtuneet muutokset ja toimitetut lisäselvitykset

Mitä asiakirjoja EU kansalaisen puolison viisumihakemuksen liitteeksi vaaditaan?

Tulosta

Tämä dokumentti

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 4.5.2018


© Suomen suurlähetystö, Ankara | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot