Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesministeriet söker en specialsakkunnig inom internationell affärsverksamhet - Finlands ambassad, Ankara : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Ankara

Tel. +90-312-457 44 00
E-post: sanomat.ank@formin.fi
Türkçe | Suomi | English | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 22.1.2016

Utrikesministeriet söker en specialsakkunnig inom internationell affärsverksamhet

Inom ramarna för utvecklingen av Team Finlands verksamhet och spetsprojektet som ska förstärka Finlands konkurrenskraft lediganslår nu utrikesministeriet en befattning som specialsakkunnig inom internationell affärsverksamhet, med början den 1 mars 2016 eller enligt överenskommelse. Arbetsplatsen är Finlands ambassad i Ankara och uppdraget ingår i regeringens treåriga tidsbundna projekt 2016-2018.

I samband med projektet anställer man totalt sex specialsakkunniga, vilkas uppdrag förläggs till Finlands ambassader och generalkonsulat i Singapore, Teheran, Ottawa, Los Angeles, New York och Ankara. De sakkunniga kommer att fungera som utsända specialsakkunniga.

Arbetsuppgifter    

Den specialsakkunniga följer övergripande med handelsekonomiska frågor i Turkiet. Uppgifterna koncentreras på att stödja finländska företags exportfrämjande verksamhet och internationalisering på den turkiska marknaden, i nära samarbete med Finpro i Istanbul och som medlem av Team Finland i Turkiet. Tyngdpunkten ligger på tillväxtföretag samt små och medelstora företag. Det är fråga om ett rörligt arbete som utförs både i Ankara och i Istanbul. Dessutom förutsätts ytterligare resor inom Turkiet.

Den specialsakkunniga följer aktivt med de områden som Team Finland prioriterar i Turkiet (Clean Tech och energi, inklusive kärnsäkerhet och innovationer) samt kartlägger marknadsmöjligheterna i samarbete med Finpro i Turkiet.  Till arbetsbilden hör också att arbeta för innovationssamarbete och att skaffa turkiska investeringar till Finland. Till uppgifterna hör dessutom att delta i planeringen och förverkligandet av exportevenemang, sköta rapportering och informering om handelsekonomiska frågor samt att skapa nätverk med viktiga lokala aktörer och det finländska affärslivet.

Behörighetskrav och andra förväntningar

Den sökande förutsätts ha avlagt en högre högskolexamen, helst inom den kommersiella sektorn, samt ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Dessutom behöver man ha utmärkta kunskaper i engelska för att kunna sköta uppdraget. Kunskaper i turkiska betraktas som en fördel. Den sökande bör vara finsk medborgare.

För att kunna sköta uppgifterna framgångsrikt krävs god kännedom om affärslivsmiljön i Finland och Turkiet, samt gott om erfarenheter av dessa. Vidare behövs förmåga till växelverkan, flexibilitet och grupparbete samt förmåga att skapa nätverk. Den som väljs till uppdraget bör också ha utmärkt förmåga att sälja, marknadsföra, framträda och kommunicera. Dessutom behöver man klara av stress och vara beredd att resa.

Lön

Lönegrupp I-III (4 248,62 € - 4 888,77 €). Utöver det betalas stadgad utlandsersättning.

För mer information

Närmare information om uppdragets innehåll fås av ambassadör Nina Vaskunlahti, Ankara fornamn.efternamn@formin.fi. Gällande anställningsvillkoren kan man vända sig till Kati Elovaara, personalsakkunnig vid utrikesministeriet (fornamn.efternamn@formin.fi).

Sökande som nomineras till uppdraget utsätts, med sitt medgivande, för en säkerhetsutredning (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). På webbplatsen www.poliisi.fi/supo finns närmare information om säkerhetsutredningen och vilka rättigheter man har som föremål för en sådan.

Tjänsten kan inledas med en prövotid.

Ansök på nätet

Ansökan görs på nätet, på webbplatsen Valtiolle.fi/lediga arbetsplatser. Denna befattnings ID-nummer är 24-02-2016. Logga in som arbetssökande/skapa ett Aditro Recruit-konto.

Den sista ansökningsdagen är 3.2.2016.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 22.1.2016


© Finlands ambassad, Ankara | Kontaktuppgifter