Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Usein kysyttyä - Suomen suurlähetystö, Ankara : Palvelut suomalaisille : Usein kysyttyä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Ankara

Puh. +90-312-457 44 00
S-posti: sanomat.ank@formin.fi
Türkçe | Suomi | English | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysyttyä

Ajokortti 

Suomalaista ajokorttia koskevissa asioissa tulee kääntyä Ajoneuvohallintokeskuksen tai asuinpaikkakunnan poliisilaitoksen puoleen.

Autoilua varten Turkissa Kansainvälinen autoliitto FIA sekä Autoliitto suosittelevat vuoden 1949 mallin mukaista kansainvälistä ajokorttia. Turkissa matkailijalle on riittänyt myös suomalainen ajokortti. Pysyvästi Turkissa asuvien ulkomaalaisten tulee kääntyä ajokorttiasioissa toimivaltaisen paikallisviranomaisen puoleen. Lisätietoja Turkin suurlähetystöltä Suomessa. http://helsinki.emb.mfa.gov.tr/

 Apostille

Suomessa tehtyihin asiakirjoihin voi pyytää Suomen viranomaisten virallista vahvistusta asiakirjan oikeellisuudesta tai allekirjoittajien henkilöllisyydestä.

Suomen julkisen notaarin antama Apostille-todistus riittää vahvistukseksi, mikäli maa kuuluu Haagissa 5.10.1961 tehtyyn yleissopimukseen ulkomaalaistan yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta. Turkki on jäsen 26.8.1955 lähtien ( Convention de La Haye du 5 octobre 1961). Tietoja Haagin yleissopimuksesta sekä englanninkielinen luettelo siihen kuuluvista jäsenvaltioista löytyy Internet-osoitteesta: http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

Muita asiakirjojen laillistamistoimenpiteitä ei vaadita. Suomen suurlähetystöllä ei ole oikeutta antaa apostille-todistuksia eikä tehdä apostille-todistuksiin lisämerkintöjä. Apostilleviranomainen Suomessa on maistraatti www.maistraatti.fi.

Turkissa apostille-viranomaisia ovat maaherranvirastot ”Valiligi”. Lisätietoja Turkin oikeusministeriöstä:

Adalet Bakanlığı
Hukuk Isleri Genel Müdürlüğü, Ankara
Tel.  +90-(0)-312-417 7770
http://www.adalet.gov.tr/

Asevelvollisuus

Suomessa on yleinen asevelvollisuus. Tämä asevelvollisuuslain 1 §:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta.

Suomen kansalainen, joka on myös Turkin kansalainen, on asevelvollinen Suomessa. Hän voi kuitenkin anoa vapautusta Suomen armeijasta kaksoiskansalaisuuden perusteella. Suomen asepalveluksen ajankohtaan voi myös anoa lykkäystä. Kaksoiskansalaisen on huolehdittava, että molempien valtioiden viranomaisilla on tieto kaksois­kansalaisuudesta. Asevelvollisuusasioista tulee huolehtia ajoissa. Kutsuntavelvoitteen voi hoitaa suurlähetystön välityksellä.

Lisätietoja Puolustusvoimien kotisivulta.

Asianajajat, Suomessa

Suomen Asianajajaliitto
Simonkatu 12 B 20
00100 Helsinki
tel. +358-(0)9-686 6120
fax +358-(0)9-6866 1299
Sähköposti: info@asianajajaliitto.fi

Asianajajat, Turkissa

Istanbulin asianajajien liitto:
Istanbul Barosu
Orhan Adli Apaydin Sokak
Baro Han K:2
Beyoglu/ISTANBUL
Tel: +90-(0)212-2516 325
Fax: +90-(0)212-293 8960
Sähköposti: info@istanbulbarosu.org.tr

Auto

Auton tuontia ja vientiä koskeviin kysymyksiin vastaavat asianomaiset tahot Suomessa ja Turkissa. Lisätietoja Suomessa antaa www.tulli.fi ja ajoneuvohallintokeskus www.ake.fi. Lisätietoja Turkin vastaavista tahoista saa Turkin suurlähetystöltä Suomessa. http://helsinki.emb.mfa.gov.tr/

Avioliitto

Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.

Lisätietoja Suomen kirkon vihkimisoikeuksista ulkomailla: www.evl.fi. Lisätietoja avioliiton solmimisesta ulkomailla Kirkon ulkoasiainosaston kotisivuilla kohdassa Ulkosuomalaistyö. Lisätietoja avioliiton solmimisesta (myös Suomessa solmittava avioliitto) ja rekisteröimisestä löytyy maistraatin kotisivuilta : www.maistraatti.fi/.

Ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat (esim. lääkärintodistus) on selvitettävä vihkijältä (ml. käännökset, aikarajat ja –varaukset sekä kustannukset). Lisätietoja antaa myös Turkin suurlähetystö Helsingissä.  http://helsinki.emb.mfa.gov.tr/

Turkissa avioliittoon aikovilta ulkomaalaisilta vaaditaan mm. seuraavat ulkomaan viranomaisen asiakirjat: esteettömyys- ja virkatodistus, jossa virkatodistuksessa mainittava isän nimi. Ulkomaan viranomaisen suorittamaa avioliiton esteiden tutkintaa ja vihkimistä varten Suomen kansalaisen on mahdollista saada rekisteri­viranomaiseltaan (maistraatti tai kirkko­herranvirasto) kuusikielinen todistus, joka on voimassa neljä kuukautta. Suomen suurlähetystöllä ei ole oikeutta kirjoittaa esteettömyys- tai virkatodistuksia. Molemmat em. asiakirjat on varustettava maistraatin apostille-todistuksella (ks. kohta Apostille).

Ulkomailla solmittu liitto on pätevä Suomessa, jos se on pätevä siinä valtiossa, jossa se on solmittu. Ulkomailla solmittu avioliitto huomioidaan Suomessa vasta kun se on rekisteröity Suomessa. Rekisteröinnin voi tehdä joko Suomen suurlähetystön kautta tai suoraan kotikunnan maistraattiin. Rekisteröinti on maksuton. Kukin maistraatti päättää itsenäisesti mahdollisten käännösten vaatimisesta. Rekisteröintiä varten vaaditaan avioliittotodistus, jossa Turkin viranomaisen antama apostille-todistus, jonka antaa alueen toimivaltainen maaherran virasto sekä aviopuolisoiden henkilöllisyystodistusten kopiot.

Avioero

Avioero Suomessa: Avioeroa haetaan jommankumman puolison kotikunnan käräjäoikeudesta. Puolisot voivat hakea avioeroa joko yhdessä tai yksin. Avioeron yhteydessä voidaan ratkaista yhteisiä alaikäisiä lapsia koskevat asiat eli lasten huolto, asuminen, elatusapu ja tapaamisoikeus. Puolisot voivat sopia näistä asioista keskenään tai kääntyä sosiaaliviranomaisten puoleen sopimuksen tekemiseksi. Riitatilanteissa tuomioistuin päättää niistä vanhemman pyynnöstä. Puolisot voivat sopia keskenään omaisuutensa jaosta. Riitatilanteissa käräjäoikeus määrää jomman kumman puolison hakemuksesta pesänjakajan suorittamaan omaisuuden osituksen.

Suomalaisen avioeron rekisteröimiseksi Turkissa tulee ottaa yhteyttä turkkilaisen puolison kotipaikkakunnan oikeusviranomaisiin, jotka antavat tiedon tarvittavista asiakirjoista, prosessin kestosta ja sen maksullisuudesta.

Avioero Turkissa: Lisätietoja saa Turkin toimivaltaisilta viranomaisilta sekä Turkin suurlähetystöltä Suomessa. http://helsinki.emb.mfa.gov.tr/

EU:n ulkopuolisen maan (Turkki) avioeropäätös vahvistetaan Helsingin hovioikeudessa, mikäli ainakin toinen puolisoista on Suomen kansalainen. Vahvistamista varten vaaditaan mm. hakemus, avioeropäätös (sis. tiedon lainvoimaisuudesta), kansalaisuus- ja kotipaikkatieto ja viralliset käännökset.  Lisätietoja hovioikeudesta.

Eläimet

Tietoa eläinten tuonnista Suomeen:
Lemmikkieläimet, tuonti- ja vientisäädökset (Evira)Lomake/Eläinlääkärintodistus/Heisimato
CITES (uhanalaiset eläimet)

Eläke

Suomen eläkejärjestelmä sisältää työeläke- ja kansaneläkejärjestelmän.

Henkilökortti

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa. Henkilökorttia ei voi käyttää passin sijasta Turkissa. Lisätietoa: Poliisi ja Väestörekisterikeskus

Henkilötiedustelut

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi kysyä ao. asuinpaikkakunnan seurakunnasta tai maistraatista. Maistraattien yhteystiedot löytyvät Väestörekisterikeskuksesta. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, asiaa voi tiedustella Helsingin maistraatista, puh. +358 (0)9 695 441, sähköposti: helsingin.maistraatti@eslh.intermin.fi

Lisätietoa
Väestörekisterikeskus
Suomen väestörekisterikeskuksen maksulliset palvelunumerot:
virkatodistustilaukset +358 (0) 100 4395
osoitepalvelu +358 (0) 600 010 00
sukuselvitykset +358 (0) 108 098 98

Jäämistöasiat

Jos Suomessa asuvalla henkilöllä on perintöoikeus ulkomailla olevaan jäämistöön, ministeriö voi pyynnöstä edustuston välityksellä selvittää, kenen hoidossa jäämistö on. Ministeriö avustaa tarvittaessa perillisiä myös pesänhoitajan saamisessa. Perilliset hoitavat jäämistöasian itse olemalla suoraan yhteydessä pesän­hoitajaan ja toimittamalla tälle tarvittavat perintöoikeuden osoittavat asiakirjat käännöksin.

Kansalaisuusasiat

Suomen kansalaisuudesta säädetään Suomen perustuslaissa ja tarkemmin kansalaisuuslaissa. Suomen uusi kansalaisuuslaki tuli voimaan 1.6.2003. Uusi laki kumosi samalla vanhan kansalaisuuslain vuodelta 1968. Uuden lain keskeisimpiä periaatteita on monikansalaisuuden hyväksyminen ja kansalaisuudettomuuden välttäminen.

Entiset Suomen kansalaiset ja entisten ja nykyisten Suomen kansalaisten jälkeläiset ja näiden lapset kanssa­hakijoina sekä muutamat muut ryhmät saattoivat saada Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta, mutta vain viiden vuoden ajan (1.6.2003 - 31.5.2008) uuden lain voimaantulosta.

Lapsen kansalaisuuden määräytyminen:

  • Suomalaisen äidin lapsi saa aina Suomen kansalaisuuden syntyessään (koskee 1.9.1984 jälkeen syntyneitä).
  • Suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden, jos lapsen vanhemmat ovat naimisissa keskenään lapsen syntyessä tai heidän mennessään naimisiin lapsen ollessa alle 18-vuotias.

Monikansalaisuus (kaksoiskansalaisuus)

Suomalainen ei menetä Suomen kansalaisuutta, kun hän saa toisen valtion kansalaisuuden. Myöskään ulkomaalaisen ei tarvitse luopua nykyisestä kansalaisuudestaan saadessaan Suomen kansalaisuuden. On kuitenkin huomioitava toisen valtion lainsäädäntö asiassa ja ottaa yhteyttä ao. valtion ulkomaan edustustoon. Vaikka monikansalaisuus hyväksytään, voi monikansalainen (kaksoiskansalainen) menettää Suomen kansalaisuutensa 22-vuotiaana, jos hänellä ei ole riittävää yhteyttä Suomeen.

Lisätietoja:  Maahanmuuttoviraston ja maahanmuuttoviraston kansalaisuusyksikön puhelinpalvelusta ti-to klo 14-15, puh. +358-(0)9-476 5500, fax +358-(0)9-7279 6523, www.migri.fi

Uuden ja vanhan kansalaisuuslain soveltaminen (UVI, PDF, 52 kt)

Kielenkääntäjät

Turkissa:

Selma Akın, s-posti: selmaakin@hotmail.com, tel.: 0242 3216017, 05448861534 (suomi-turkki-suomi)

Ferdi Sinangül, s-posti: ferdi_sinangil@yahoo.com, puh.: 0532 7146038 (turkki-suomi)

Ahmet Incesu, Ankara, puh. +90 (0) 5324121474 (suomi-turkki)

Suurlähetystö ei vastaa ulkopuolisten toimijoiden palvelujen sisällöstä.

Suomessa: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto: www.sktl.net

Kiinteistöasiat  Turkissa

Ulkomaalaisten kiinteistöjen omistusoikeutta ja menettelytapoja Turkissa koskeviin kysymyksiin vastaavat toimivaltaiset viranomaiset Turkissa. Lisätietoja osoitteesta www.tkgm.gov.tr/ tai Turkin suurlähetystöltä Helsingissä http://helsinki.emb.mfa.gov.tr/. Asianajajan puoleen kääntyminen on myös suositeltavaa.

Konsulipalvelut

Suomen ulkomaanedustustot palvelevat Suomen kansalaisia konsulipalvelulakia noudattaen. Edustuston velvollisuus on neuvomalla ja ohjaamalla pyrkiä avustamaan konsulipalvelun saajaa edistämään omatoimisesti asiaansa. Edustustot palvelevat myös hädänalaisessa asemassa tilapäisesti ulkomailla olevaa Suomen kansalaista. Hädänalaisen aseman voi aiheuttaa sairaus, tapaturma, onnettomuus, rikoksen kohteeksi joutuminen tai näihin rinnastettava syy.

Suurlähetystön päivystys virka-ajan ulkopuolella arkipäivinä, viikonloppuisin sekä pyhäpäivinä:

Helsingissä ulkoministeriössä, puh. +358-9-160 55555

Kriisitilanteet

Kriisitilanteen, kuten suuronnettomuuden, luonnononnettomuuden, ympäristöonnettomuuden, sodan, sisällissodan tai muun kriisitilanteen sattuessa tai uhatessa edustusto avustaa toimipiirissään oleskelevia Suomen kansalaisia tai Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia.

Matkustamiseen voi liittyä riskejä, jotka olisi syytä kartoittaa ennen matkapäätöksen tekemistä. Tämä on tärkeää, koska matkustaja joutuu itse kantamaan lopullisen vastuun tekemästään ratkaisusta. Ulkoasiainministeriö julkaisee maakohtaisia matkustustiedotteita, joissa on selvitetty kunkin maan sen hetkinen turvallisuustilanne. Ennen matkaa kannattaa selvittää myös Kansanterveyslaitokselta, onko kohdemaassa liikkeellä jokin epidemia.

www.matkustusilmoitus.fi

Kuolemantapaus

Kun edustusto saa ilmoituksen suomalaisen kuolemasta asemamaan viranomaiselta tai muualta, esimerkiksi oppaalta tai kunniakonsulilta, se ilmoittaa siitä välittömästi ulkoasiainministeriölle tiedon välittämiseksi lähiomaiselle.

Edustusto avustaa tarvittaessa vainajan hautaamiseen tai kotiuttamisen järjestämiseen liittyvissä toimenpiteissä, vainajan lähiomaisten toiveiden mukaisesti.

Kuolemantapauksessa suomalainen matkustajavakuutus kattaa yleensä joko kotiutuskulut ulkomailta vainajan asuinpaikkakunnalle Suomeen tai paikalliset hautauskulut. Mikäli vainajalla ei ollut vakuutusta, omaiset vastaavat kaikista kuluista. On huomioitava, että kotiutuskulut Suomeen voivat olla varsin suuret.

Matkavakuutus

Turkkiin matkaavia suositellaan ottamaan matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä vastuu- ja oikeusturvava­kuutus. Matkavakuutus mahdollistaa perushoitoa laajemman hoidon sekä vakuutusehdoista riippuen tarvittaessa myös kuljetuksen kotimaahan. Suurlähetystö ei vastaa hoitomaksuista tai kotiutus­kustannuksista.

Suomeen matkustavien viisumivelvollisten ulkomaalaisten tulee ottaa koko matkan kestoa varten matkavakuutus, joka on voimassa koko Schengen-alueella. Vakuutuksen tulee kattaa onnettomuudesta tai äkillisestä sairaudesta aiheutuneet sairaala- ja muut kulut sekä kuolemantapauksesta ja ruumiin kotiuttamisesta aiheutuneet kulut vähintään 30 000 euroon saakka.

Matkustustiedote

Turkki: matkustustiedote

Muutto  Suomeen

Työministeriö on julkaissut Suomeen muuttajan oppaan, joka löytyy pdf-tiedostona suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Työministeriön sivuilta.

Muutto  Ulkomaille

Kotikuntalaissa säädetään väestötietojen päivitysvelvoitteesta. Muuttoilmoitus tulee tehdä maistraatille aina muutettaessa pysyvästi asunnosta toiseen tai kun tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa kestää yli 3 kuukautta. Ilmoitustiedot laaditaan väestörekisterikeskuksen lomakkeelle, joka on saatavana osoitteesta: Väestörekisterikeskus.

Suomen kansalainen voi oleskella Turkissa viisumivapaasti enintään 90 päivän ajan. Lisätietoja: Turkin Ulkoministeriö  https://www.konsolosluk.gov.tr/VisaInfo/Index tai Turkin Suomen suurlähetystö http://helsinki.emb.mfa.gov.tr/. Maahantulon yhteydessä on hyvä varmistaa, että rajanviranomaiset leimaavat passin. Mikäli passista puuttu maahantuloleima, saattaa siitä olla vakavia seurauksia maasta poistumisen yhteydessä.

Notaaripalvelut

Suomen ulkomaan edustustoissa voidaan suorittaa tiettyjä julkisen notaarin tehtäviä. Notaaritoimitus maksaa 30 euroa, mutta maksu veloitetaan Turkin liiroina ulkoministeriön vahvistaman valuuttakurssin mukaan. Sekä Suomen suur­lähetystössä Ankarassa ja Suomen kunniakonsulaateissa Turkissa voidaan suorittaa seuraavia notaaritoimia:

  1. Allekirjoitusten oikeaksi todistaminen (henkilökohtainen paikallaolo, henkilöllisyystodistus esitettävä)
  2. Asiakirjojen jäljennösten oikeaksi todistaminen, alkuperäinen asiakirja on aina esitettävä
  3. Antaa elossaolotodistuksen (henkilökohtainen paikallaolo, henkilöllisyystodistus esitettävä)

Lisäksi Suomen suurlähetystössä Ankarassa voidaan antaa muita julkisen notaarin todistuksia Suomen lainsäädännön mukaisesti Suomen kansalaisille, Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle tai erityisestä syystä myös muulle ulkomaalaiselle.

Lisäksi suurlähetystöllä on myös mahdollisuus suorittaa muuhun lainsäädäntöön liittyviä tehtäviä, kuten isyyden tunnustamislausuman vastaanottaminen.

Perhe- ja lapsioikeusasiat

Ulkoasiainhallinto antaa virka-apua Suomen sosiaaliviranomaisille isyyden tunnustamista, elatusapua sekä huolto- ja tapaamisoikeutta koskevissa kysymyksissä silloin, kun toinen asianosaisista asuu ulkomailla. Isyydentunnustamis­asiassa lapsen vanhemmat voivat kääntyä suoraan Suomen suurlähetystön puoleen Turkissa, mikäli ainakin toinen heistä on Suomen kansalainen. Muut edellä mainitut perheoikeutta koskevat asiat tulee laittaa vireille ensisijaisesti Suomessa.

Pidätys- tai vangitsemistilanne

Jos Suomen kansalainen pidätetään, vangitaan tai hän muuten menettää vapautensa ulkomailla, on hänellä oikeus pyytää poliisi- tai vankilaviranomaisia ilmoittamaan vapaudenmenetyksestään lähimmälle Suomen edustustolle. Edustusto ilmoittaa asiasta ministeriölle, joka asianomaisen pyynnöstä välittää tiedon tapahtumasta tämän nimeämälle henkilölle Suomessa.

Tapauksissa, joissa edustusto on saanut tiedon pidättämisestä tai vangitsemisesta ulkomailla, se pyrkii selvittämään, saako rikoksesta tutkittavana tai syytettynä oleva asemamaan puolesta oikeusavustajan ja tulkin, tai ohjaa tarvittaessa näiden hankkimisessa.

Edustusto seuraa mahdollisuuksien mukaan asian kehittymistä. Suomen edustusto ei voi puuttua tapauksen oikeuskäsittelyyn eikä vaikuttaa asianomaisen vapauttamiseen paikallisesta tuomiovallasta. Edustusto ei myöskään voi antaa oikeudellisia neuvoja tai ajaa asianomaisen asiaa. Nämä tehtävät kuuluvat oikeusavustajalle / asianajajalle.

Rahanvälitys

Nopein ja vaivattomin rahansiirtotapa Suomesta Turkkiin on Western Union, joka toimii useissa Suomen ja Turkin kaupungeissa. Lähetyskulut on porrastettu lähetettävästä summasta riippuen. Lähtökohtaisesti vastaanottavat Turkin toimipisteet vaativat vastaanottajaa esittämään henkilöllisyystodistuksen varoja nostettaessa. Postin "PTT" toimipisteet sen sijaan hyväksyvät salasanamenettelyn lähettäjän kanssa. Lisätietoja Western Union: www.westernunion.com, puh. +358-(0)800-141414.

Mikäli hädänalaisessa tilassa oleva henkilö ei onnistu saamaan varoja yllämainitulla keinolla, voi edustusto pyytää ministeriön välityksellä avustussumman (+ toimitusmaksu 40 e) siirrettäväksi henkilön omalta tililtä ministeriön tilille. Mikäli tämäkään ei ole mahdollista, voivat omaiset, tuttavat tai työnantaja tallettaa ministeriön ohjeiden mukaisesti suurlähetystön ilmoittaman avustussumman (+ toimitusmaksun 40 e) ulkoasiainministeriön tilille. Vasta rahansiirron tapahduttua avustussumma voidaan maksaa edustuston kassasta. Varoja voidaan välittää ja avustusasiaa hoitaa ainoastaan edustustoissa noudatettavana työaikana.

Sairaus- tai onnettomuustapaus

Asemamaan viranomaiset voivat ilmoittaa Suomen suurlähetystölle tilapäisesti ulkomailla oleskelevan suomalaisen sairaus- tai onnettomuustapauksesta, mikäli matkalla ei ole mukana omaisia tai tuttavia eikä matkanjärjestäjä saa yhteyttä omaisiin. Suurlähetystö voi avustaa yhteydenotossa Suomessa olevaan lähiomaiseen.

Sosiaaliturva

Suurin osa suomalaisesta sosiaaliturvasta on asumisperusteista. Kelan hoitaman sosiaaliturvan piiriin kuulumisen edellytyksenä on yleensä, että hakija asuu vakinaisesti Suomessa. Suomen lainsäädännön mukaan sosiaaliturvan piiriin kuuluminen ei riipu kansalaisuudesta.

Lisätietoa Kelasta: www.kela.fi tai www.stm.fi.

Suomalaiset Turkissa

Turkissa pysyvästi asuvia tai tilapäisesti oleskelevia Suomen kansalaisia kehotetaan tekemään matkustusilmoitus oheisen linkin kautta. Yhteystiedot ovat luottamuksellisia ja niitä voidaan käyttää katastrofitilanteessa. Yhteystietojen jättäminen on vapaaehtoista.

www.matkustusilmoitus.fi

Tulli

Suomen Tullin tietopalvelu (muuttotavaroiden tuonti Suomeen sekä Suomesta viennin rajoitukset). Lisätietoja puh. puh. +358-(0)20-391 100 tai tullin neuvonta, puh. +358-(0)20-39400.

Valmismatkat

Valmismatkalain 16 §:n mukaan matkanjärjestäjällä on avustamisvelvollisuus: ”Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän avustettava häntä sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä.”

Jos matkustamisen kohteeseen ei katsota olevan turvallista matkanjärjestäjä voi peruuttaa matkan, keskeyttää sen, siirtää matkustajat turvallisemmille alueille tai tarjota mahdollisuus kohteen vaihtamiseen. Matkanjärjestäjä voi tehdä päätöksensä kuitenkin ainoastaan, jos viranomainen (ulkoasianministeriö/sosiaali- ja terveysministeriö) on ottanut kantaa alueen turvallisuustilanteeseen matkustamisen kannalta. Matkustajalle syntyy oikeus matkan peruuttamiseen ja keskeyttämiseen samoilla perusteilla kuin matkanjärjestäjällekin. Valmismatkan järjestäjällä ja erillisten matkapalvelujen välittäjällä on järjestely ja avustamisvelvollisuus. Ks. myös ”Kriisitilanteet”.

Verotus

Lisätietoja Verohallinto
Uudenmaan veroviraston neuvontapuhelimet:
kansainvälinen verotus +358-(0)20-466 016
perintö- ja lahjaverotus +358-(0)20-466 015.

Väestötietoilmoitukset

Väestörekisterikeskus pitää yllä rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Väestörekisterikeskukseen on rekisteröity sekä Suomessa että ulkomailla (poissaolevina) asuvat Suomen kansalaiset.

Suomalaisen tulee pitää väestötiedot ajanmukaisina niin koti- kuin ulkomaillakin, vaikka oleskelu ulkomailla olisi tilapäistä. Niin kotikuntalaki kuin 1.3.2010 voimaan tullut uusi väestötietolakikin säätävät väestötietojen päivitysvelvoitteesta. Väestötietojen ylläpito on suositeltavaa suomalaisen omien oikeuksien toteuttamisen kannalta (esim. asevelvollisuusasiat ja äänioikeusilmoitus). Laki edellyttää henkilöltä itseltään tiettyä aktiivisuutta rekisteritietojen antamisessa.

Ulkomailla vihitystä/syntyneestä/kuolleesta Suomen kansalaisesta tulee tehdä ilmoitus välittömästi Suomen väestörekisteriin. Myös ulkomailla tapahtuneet osoitteenmuutokset tulee ilmoittaa.

Rekisteröinnin voi tehdä suoraan kotikunnan maistraattiin. Kaikki asiakirjat, jotka koskevat väestötietomuutoksia, pitää esittää alkuperäisinä ja virallisesti laillistettuina (apostille-leimattu). Myös ko. henkilön henkilöllisyystodistus on esitettävä. Mikäli asiakirja on ainoastaan antomaan kielellä, tulee asiakirjojen olla myös virallisen kielenkääntäjän kääntämät joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Asiakas vastaa käännöskustannuksista. Näihin asiakirjoihin liitetään ilmoituslomake, jonka asiakas on itse täyttänyt.

Ilmoitus on maksuton. Ilmoitukset laaditaan Väestörekisterikeskuksen lomakkeille, jotka löytyvät internetistä osoitteesta www.maistraatti.fi.

Äänestys

Ulkoasiainministeriö vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä ulkomailla. Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta ulkomailla asetuksella säädetyissä Suomen edustustoissa. Vaalien lähestyessä ulkoministeriö julkaisee verkkosivuillaan listan ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja äänestyspaikkojen aukioloajoista. Oikeusministeriöllä, joka toimii Suomessa ylimpänä vaaliviranomaisena, on yleisvastuu vaalien toimeenpanosta.

Lisätietoja www.vaalit.fi

Tulosta

Päivitetty 30.8.2017


© Suomen suurlähetystö, Ankara | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot