Doğrudan içerik
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı

Vize-ANK - Finlandiya büyükelçiliği, Ankara : Hizmetler : Vize

FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ, Ankara

Tel. +90-312-457 44 00
E-mail: sanomat.ank@formin.fi
Türkçe | Suomi | English | Svenska |  | 
Normal yazı karakteriDaha büyük yazı karakteri
 

Vize

Vize nedir?

Vize, Schengen bölgesine giriş yapmak üzere geçerlilik süresine göre kısa bir kalış süresi için (altı ay içinde 90 gün geçmemek üzere) seyahat amaçlı verilen bir giriş belgesidir. Bir Schengen ülkesi için verilen vize, tüm Schengen ülkelerine seyahat ve bu ülkelerde konaklama hakkı verir. Schengen vizesi ülkeye direkt giriş hakkı vermez; ülkeye giriş şartları Finlandiya sınırında Finlandiya Sınır Görevlileri tarafından pasaport kontrolü yapılması suretiyle teyid edilir.

Iptal edilmis eski pasaportta bulunan Schengen vizeleri gecersizdir. Schengen vizesinin kabul edilebilmesi icin gecerli tarihli yeni pasaportta bulunmasi gerekmektedir.

Schengen Anlaşması'na taraf olan ülkeler hangileridir?

Finlandiya 25 Mart 2001 tarihinde Schengen Anlaşması'na taraf olmuştur. Anlaşmaya taraf olan AB üyesi ülkeler Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Avusturya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Polonya, Fransa, İsveç, Almanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Estonya'dır. Ayrıca AB üyesi olmayan Norveç ve İzlanda da Avrupa Birliği Konseyi ile bir işbirliği anlaşması yaparak anlaşmaya dahil olmuştur.

İngiltere ve İrlanda Schengen Anlaşması'na taraf değildirler.

Diğer yandan, AB'ye yeni üye olan ülkelerden Bulgaristan, Romanya ve Kıbrıs henüz Schengen Anlaşması'na başvuruda bulunmamışlardır.

Kimlerin Finlandiya vizesi alması gerekir?

Schengen ülkeleri, hangi ülke vatandaşlarının  vize alması gerektiğine ortak olarak karar vermişlerdir.

Schengen bölgesine girmek için vize şartları ve her bir ülke için Finlandiya tarafından istenen seyahat belgelerin listesi     ( buradan basılabilir)    

Bir Türk vatandaşının Schengen bölgesine giriş yapabilmesi için vize gereklidir. Özel pasaport, hizmet pasaportu veya diplomatik pasaport sahiplerinin durumu istisnaidir; bu pasaport sahipleri için vize gerekliliği yoktur ve altı ay içinde üç aydan fazla olmamak üzere Schengen ülkelerinde vizesiz kalabilirler. Çalışma amaçlı gidecek  kişilerin oturma iznine başvurmaları gerekir. Oturma iznine ilişkin konularda karar verme yetkisi Finlandiya Göçmenlik Servisi'ne aittir.

Yabancı uyruklu olup Türkiye’de oturum izni olmayan kişilerin Büyükelçimizden vize başvurusu yapmalari mümkün değildir.

Bir Schengen ülkesi tarafından verilmiş geçerli bir vize ya da oturma iznine sahip kişilerin Schengen bölgesinde seyahat edebilmek için vizeye ihtiyaçları yoktur. Bu vize ile altı ay içinde 90 günü geçmemek üzere diğer Schengen ülkelerinde kalabilirler. Schengen Anlaşması yürürlüğe girmeden önce verilmiş olan ulusal oturma izinleri, kişiye diğer Schengen ülkelerine seyahat hakkı vermez.

En fazla ne kadar süreli vize başvurusu yapılabilir?

Vize, planlanmış bir seyahat için verilir. Vize başvurusunda, başvuran kişi vizesinin geçerli olmasını istediği süreyi ve kaç adet seyahat planladığını belirtmelidir. Seyahatin süresi, seyahatin amacı ve şartlarına uygun olmalıdır. Kişiye bir, iki ya da birkaç giriş hakkı veren farklı vize çeşitleri vardır.  Uzun süreli çok girişli vizeler kişiye tüm Schengen bölgesinde altı ayda 90 günü geçmemek üzere seyahat etme hakkı verir. Bu süre dolduğunda, kişi ülkeden çıkış yapmalıdır.

Vize çeşitleri nelerdir?

Tek girişli vize kişiye, 6 ay içinde 90 günü geçmemek üzere ülkede tek kalış hakkı veren tek bir seyahat için verilen vizedir.

Çift girişli vize, Schengen bölgesinde 6 ay içinde 90 günü geçmeyecek şekilde geçerliliği olan ve kişiye Schengen bölgesine iki kez giriş yapma hakkı veren vizedir.

Çok girişli vize, kişiye Schengen bölgesine birkaç giriş yapma hakkı veren vizedir. Bölgede toplam kalınan süre, vize etiketinde belirtilen gün sayısını aşmamalıdır ve altı ay içinde 90 günden fazla olmamalıdır.  Bu altı aylık süre, Schengen bölgesine ilk giriş yapılan tarihte başlar.

Transit vize, vatandaşlarına vize uygulaması olan bir ülke vatandaşının Schengen Anlaşması'na taraf olmayan bir ülkeye Schengen bölgesi üzerinden transit geçiş yapması için verilir. Kişinin, varacağı ülkeye giriş vizesine sahip olması ya da o ülkeye giriş vizesi istenmeyen bir ülkenin vatandaşı olması gerekir.

Türk vatandaşlarının Finlandiya üzerinden transit bölgesini terk etmemek kaydiyle Finlandiya transit vizeyi uygulamamaktadır.

Gereken belgeler nelerdir?

Planlanan seyahatin amacını, koşullarını ve süresini kanıtlamak amacını taşıyan vize başvurusu için çeşitli belgeler istenir. Schengen Anlaşması'nda belirtilen düzenlemelere ilaveten, bu belgeler, Anlaşma'ya ilişkin konularda yürütülen yerel işbirliği kapsamında kararlaştırılır, dolayısıyla ülkeye göre farklılık gösterir. İstenen ek belgeler şunları içerebilir; bilet rezervasyonları, uçuş programına ilişkin belgeler, hangi araçla seyahat edileceği, dönüş yolculuğu, masrafların karşılanacağı kaynaklar, başvuru sahibinin kabul edildiği işyeri ya da eğitim kurumuyla ilgili belgeler.

Başvuran kişiden gerekli görülen durumlarda ek belgeler de talep edilebilir. Eksik belge sunulması verilecek kararı olumsuz yönde etkileyebilir. Tüm belgelerin asılları ya da noter onaylı örnekleri sunulmalıdır. Faks aracılığı ile iletilen belgeler kabul edilmez.

Schengen vizesi başvurusu için; bir vize formunun dikkatle doldurularak imzalanması, bir fotoğraf ile istenen belgelerin asıllarının eklenmesi gerekmektedir. Orijinali olmayan evraklar dikkate alınmayıcaktır. Gereken belgelerin tamamı sunulmadan başvurunuz kabul edilmeyecektir ve başvuru süreci başlamaz. Mevcut olan evrakların kontrol edilmesi ve aşağadaki vize için gereken belgeler formdaki kutulara X işareti konularak belirtilmesi ve sıraya göre düzenlenmesi önemle rica olunur. Vize için gereken belgeler formu diğer belgelerle birlikte basvurunuza eklemenizi gerekmektedir.

pdfVize icin gerekli belgeler (Türkçe, pdf, buradan basılabilir)    

Vize başvuru formunu aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Başvuru formları Büyükelçilikten de temin edilebilir.

Elektronik ortamda doldurulabilen yeni form:

pdfSchengen Visa EC 109 2010 (English pdf)

pdfVize formunun Türkçe tercümesidir, doldurulmaz

 Özel ziyaret için gereken belgeler

 • dikkatle ve eksiksiz doldurularak imzalanmış başvuru formu
 • bir adet fotoğraf - renkli, pasaport boyutu, 4,7 cm x 3,6 cm, yüz kısmının yüksekliği 32-36 mm, beyaz veya açık gri fon, kameraya doğrudan bakarak ve yüzü net olarak gösterecek şekilde olmalıdır.
 •  tüm Schengen ülkelerinde geçerli olan imzalı pasaport veya pasaport yerine geçen belge. Schengen ülkesi Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları 05 Nisan 2010 tarihinden itibaren, veriliş tarihi 10 yıldan eski olan pasaportlara vize vermeyecektir. Schengen vizesi alabilmeniz için pasaportunuzun son 10 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Pasaportun geçerlilik süresi vizenin bitiş tarihinden en az üç ay fazla olmalıdır. Pasaport fotokopileri ile birlikte aslı ibraz edilmelidir. Fotokopiler üzerinde damga olan tüm sayfaları kapsamalıdır.

 • kimliğin aslı ve bir adet fotokopisi
 • en fazla bir ay önce alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin aslı ( Aile Topum Kağıdı)
 • Türk vatandaşı olmayanlar için Türkiye'de geçerli oturma izni olduğuna dair belgenin aslı ve bir fotokopisi
 • gelir durumunu gösteren belgelerin aslı ve fotokopileri (banka hesap cüzdanı, kredi kartı limitini gösteren belge, vs.)
 • ücretli çalışanlar için; son dört aya ait sigorta ödemelerini gösteren belgelerin ve ücret bordrolarının asılları, ayrıca işverenden alınacak ücretli izin hakkı olduğunu gösteren bir belge
 • serbest meslek sahipleri için; şirket faaliyetlerini gösteren belgelerin aslı ve fotokopileri ile vergi levhasının aslı ve fotokopisi
 • öğrenciler eğitim kurumu tarafından verilen öğrenci belgesini veya kabul belgelerinin aslı ve fotokopilerini ve ailenin geçim durumunu gösterir belgeleri ibraz etmelidir.
 • emekliler emeklilik belgelerinin aslını ve fotokopilerini ibraz etmelidir.
 • 18 yaşın altındakiler, anne ve babanın, tek başına seyahat edebileceğine dair iznini gösteren bir yazı ibraz etmelidir. Ebeveynlerden biri çocuk ile birlikte seyahat edecekse, sadece çocukla birlikte seyahat etmeyecek olan ebeveynin izninin ibraz edilmesi yeterlidir.
 • 20-30 yaş arası erkekler için askerlik durumunu gösteren belgenin aslı ve fotokopisi
 • 30.000 Euro değerindeki Seyahat sigorta poliçesi
 • 3 aydan eski olmamak üzere Finlandiya'dan gönderilecek davet yazısının aslı

  Turistik ziyaret için gereken belgeler

 • dikkatle ve eksiksiz doldurularak imzalanmış başvuru formu
 • bir adet fotoğraf - renkli, pasaport boyutu, 4,7 cm x 3,6 cm, yüz kısmının yüksekliği 32-36 mm, beyaz veya açık gri fon , kameraya doğrudan bakarak ve yüzü net olarak gösterecek şekilde olmalıdır.
 • tüm Schengen ülkelerinde geçerli olan imzalı pasaport veya pasaport yerine geçen belge. Schengen ülkesi Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları 05 Nisan 2010 tarihinden itibaren, veriliş tarihi 10 yıldan eski olan pasaportlara vize vermeyecektir. Schengen vizesi alabilmeniz için pasaportunuzun son 10 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Pasaportun geçerlilik süresi vizenin bitiş tarihinden en az üç ay fazla olmalıdır. Pasaport fotokopileri ile birlikte aslı ibraz edilmelidir. Fotokopiler üzerinde damga olan tüm sayfaları kapsamalıdır.

 • kimliğin aslı ve bir adet fotokopisi
 • en fazla bir ay önce alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin aslı ( Aile Topum Kağıdı)
 • Türk vatandaşı olmayanlar için Türkiye'de geçerli oturma izni olduğuna dair belgenin aslı ve bir fotokopisi
 • gelir durumunu gösteren belgelerin aslı ve fotokopileri (banka hesap cüzdanı, kredi kartı limitine gösteren belge, vs.)
 • ücretli çalışanlar için; son dört aya ait sigorta ödemelerini gösteren belgelerin ve ücret bordrolarının asılları, ayrıca işverenden alınacak ücretli izin hakkı olduğunu gösteren bir belge
 • serbest meslek sahipleri için; şirket faaliyetlerini gösteren belgelerin aslı ve fotokopileri ile vergi levhasının aslı ve fotokopisi
 • öğrenciler eğitim kurumu tarafından verilen öğrenci belgesi, kabul belgelerinin aslı ve fotokopileri, ailenin geçim durumunu gösterir belgeliri ibraz etmelidir.
 • emekliler emeklilik belgelerinin aslını ve fotokopilerini ibraz etmelidir.
 • 18 yaşın altındakiler, anne ve babanın, tek başına seyahat edebileceğine dair iznini gösteren bir yazı ibraz etmelidir. Ebeveynlerden biri çocuk ile birlikte seyahat edecekse, sadece çocukla birlikte seyahat etmeyecek olan ebeveynin izninin ibraz edilmesi yeterlidir.
 • 20-30 yaş arası erkekler için askerlik durumunu gösteren belgenin aslı ve bir adet fotokopisi
 • Uçuş rezervasyonu (gidiş-dönüş)
 • 30.000 Euro değerinde Seyahat Sigortası
 • gruplar için, seyahat programını gösteren seyahat acentası belgesinin aslı
 • otel rezervasyonu

 Ticari amaçlı ziyaret için gereken belgeler:

 • dikkatle doldurularak imzalanmış başvuru formu
 • bir adet fotoğraf - renkli, pasaport boyutu, 4,7 cm x 3,6 cm, yüz kısmının yüksekliği 32-36 mm, beyaz veya açık gri fon, kameraya doğrudan bakarak ve yüzü net olarak gösterecek şekilde olmalıdır.
 •  tüm Schengen ülkelerinde geçerli olan imzalı pasaport veya pasaport yerine geçen belge. Schengen ülkesi Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları 05 Nisan 2010 tarihinden itibaren, veriliş tarihi 10 yıldan eski olan pasaportlara vize vermeyecektir. Schengen vizesi alabilmeniz için pasaportunuzun son 10 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Pasaportun geçerlilik süresi vizenin bitiş tarihinden en az üç ay fazla olmalıdır. Pasaport fotokopileri ile birlikte aslı ibraz edilmelidir. Fotokopiler üzerinde damga olan tüm sayfaları kapsamalıdır.

 • kimliğin aslı ve bir adet fotokopisi
 • en fazla bir ay önce alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin aslı ( Aile Topum Kağıdı)
 • Türk vatandaşı olmayanlar için Türkiye'de geçerli oturma izni olduğuna dair belgenin aslı ve bir fotokopisi
 • gelir durumunu gösteren belgelerin aslı ve fotokopileri (banka hesap cüzdanı, kredi kartı limitine gösteren belge, vs.)
 • ücretli çalışanlar için; son dört aya ait SSK ödemelerini gösteren belgelerin ve ücret bordrolarının asılları, ayrıca işverenden alınacak ücretli izin hakkı olduğunu gösteren bir belge
 • serbest meslek sahipleri için; Bağkur belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği
 • 30.000 Euro değerinde Seyahat Sigortası
 • işveren tarafından şirketin antetli kağıdına yazılmış, seyahat sebebini belirten ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını açıklayan  dilekçe
 • işverenin faaliyetlerini gösteren belgelerin aslı
 • imza sirkülerinin noter onaylı örneği
 • noter onaylı vergi levhası
 • Ticaret Sicil Gazetesinin noter onaylı örneği
 • Finlandiya'daki iş ortağının şirketin antetli kağıdına yazılmış davet mektubu

 Erkek başvuru sahiplerinin vize almaya hak kazanmadan önce  mecburi askerlik hizmetlerini tamamlamış olmaları gerekir mi?

Schengen vizesi alabilmek için askerlik hizmetini tamamlamış olmak gerekmez.

Davet mektubunda hangi bilgiler yer almalıdır?

Davet formu  ( buradan basılabilir)

İsterseniz, davet eden ve davet edilen kişilerin kişisel ve iletişim bilgileri ile aile veya arkadaşlık bağının derecesini ve Finlandiya'ya planlanan seyahatin süresini ve amacını içerecek şekilde davet eden kişi mektubunuzu yazabilirsiniz. Davet mektubunun geçerliliği üç aydır. Ancak davet mektubu vize almaya hak kazanılacağını garantilemez.

Davetiyenin Polis veya Yerel Kayıt Bürosu tarafından onaylanmış olması gerekir mi?

Davet mektubunun Polis veya Yerel Kayıt Bürosu tarafından onaylanması gerekmez.

Davetiye, davet eden kişiye herhangi bir yükümlülük getirir mi?

Davet mektubu hukuki bir belge değildir ve davet eden kişi açısından herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Davet mektubunun amacı planlanan seyahatin amacını ve gidilecek yeri belirtmektir. Örneğin, başvuru sahibinin nerede konaklayacağını belirtir. Başvuru sahibinin davet yazısı olmaması halinde, otel rezervasyonunun konfirmesini veya seyahatin amacını belirten başka bir belge sunması gerekir.

Davetiye e-posta veya faks ile gönderilebilir mi?

Davet mektubunun aslı başvuru sahibinin kendisine ya da doğrudan Büyükelçiliğe, yollanmalıdır.  Davetiyeler tanınabilir bir e-posta adresinden gönderilmelidir. Faks veya tanınmamış olan (hotmail, gmail gibi) e-posta aracılığı ile ileti olarak gönderilen davet yazıları kabul edilmez.

Davet eden kişinin başvuruyla ya da vize reddinin sebebiyle ilgili bilgilere ulaşma hakkı var mıdır?

Vize başvurusuyla ilgili yalnızca başvuru sahibi taraf kabul edilir. Örneğin, genel anlayışa göre, davet sahibi veya başvuru sahibinin eşi vize başvurusuna taraf olarak kabul edilmez. Başvuru sahibi kendini temsil etmek üzere davet sahibini ya da bir başka kişiyi yazılı olarak yetkilendirebilir; bu durumda yetkilendirilen kişi, başvuru sahibiyle aynı şekilde vizeyle ilgili kararın nedenine ilişkin bilgiye ulaşabilir. Kararın belirtildiği vize kaydı halka açık bir belge değildir.

Başvuru sahibinin vize başvurusunda belgelemesi istenen gelir durumu ne kadar olmalıdır?

Başvuran kişiden belgelenmesi istenen, kendi ülkesinde yaşamını sürdürmeye yetecek kadar geliri olduğudur. Bu gelir düzeyi, her yıl Türk Hükümeti tarafından açıklanan gelir düzeyi oranlarına göre değerlendirilir. Ayrıca ilgili kişilerin, seyahatin süresi ve amacına göre ve kalınacak yerdeki geçim masraflarına göre seyahat masraflarını karşılamaya yetecek kadar mali kaynağının olması gerekir. Yabancı uyrukluların günlük harcama için 30 euro ayırmaları gerekir. Aynı zamanda ücretsiz konaklama imkanı veya konaklama ücretinin önceden ödenmiş olması, ya da planlanan konaklama ve seyahat harcamaları için yeterli mali kaynağa sahip olunması gerekir.

Başvuru sahibinin mali kaynaklarının yeterli olmaması halinde, davet eden kişinin/kuruluşun seyahat masraflarını karşılayacağını beyan etmesi yeterli midir?

Yabancı uyruklu şahsın, gittiği destinasyonda masraflarını karşılamaya yetecek mali kaynağa sahip olup olmadığına sınır kontrol yetkilileri tarafından her kişi için ayrı ayrı karar verilir. Başvuru sahibi bu mali varlığını ve kaynaklarını , başvurusuna eklediği belgelerle ispatlayabilmelidir; davet eden kişinin, seyahat masraflarını üstleneceğini belirtmesi yeterli değildir.

Vize başvurusunda bulunurken uçak biletinin satın alınmış olması gerekir mi?

Yalnızca turistik başvuruya uçuş rezervasyonunun eklenmesi gereklidir,  uçak biletinin alınmış olması gerekmez. Vize verilmesi halinde, vize tarihleri uçuş rezervasyonuna göre belirlenir.

Vize başvurusunda bulunurken seyahat sigortası yaptırılmış olması gerekir mi?

Seyahat sigortası, başvuru sırasında ibraz edilmelidir. Seyahat sigortası, vizenin geçerlilik süresi boyunca Schengen bölgesindeki ihtiyaçları kapsayacak şekilde olmalıdır. Kişinin ani hastalığı veya kaza geçirmesi durumunda 30.000 Euro'ya kadar tüm hastane masraflarını ve hayatını kaybetmesi halinde ülkesine gönderilmesi için gerekli masrafları kapsamalıdır.

Sigorta Şirketlerinin Listesi ( buradan basılabilir)

Davet eden kişi başvuru sahibine Finlandiya'da sigorta yaptırabilir mi?

Finlandiya'dan Schengen hükümlerine uygun bir seyahat sigortası yaptırılamaz.

Başvuru evrakları nereye teslim edilmeli?

Schengen vize başvurusu, kişinin kendi ülkesindeki ya da yasal oturum hakkının olduğu ülkedeki, gidilecek ülkenin Büyükelçiliğine yapılmalıdır. Ana destinasyon Finlandiya ise, vize başvurusu Finlandiya'nın diplomatik misyonuna yapılmalıdır.Türkiye'de vize başvuruları Finlandiya'nın Ankara'daki Büyükelçiliğine ve  Istanbul'da Avusturya Başkonsolosloğuna da yapılabilir, http://www.bmeia.gv.at/tr/bueyuekelcilik/istanbul.html

Finlandiya'nın Adana, Alanya, Antalya, Bodrum, Istanbul ve İzmir Fahri Konsoloslukları vize başvurularını kabul etmez. Eğer planlanan seyahatin birden fazla ana destinasyonu varsa, vize başvurusu seyahatin başlayacağı Schengen ülkesine ait Misyona yapılır.

Başvuru için randevu almak gerekir mi?

Randevu alınması gerekiyor.

Ankara'dan yapılacak başvurular için appointment.ank@formin.fi adresine e-posta göndererek ya da Salı Çarşamba ve Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında +90-312-457 44 44 numaralı telefonu arayarak önceden randevu almalısınız. Büyükelçilik randevuların öncelikle e-posta yoluyla alınmasını diliyor. Randevu e- maillarında başvuracak kişi ya da kişilerin isim, soyad  ve irtibat bilgilerini ve hangi sebeple başvurduklarını yazmaları gerekmektedir. İstenilen bilgilerin eksik olması durumunda herhangi bir işlem yapılmayacak ve e-mail olarak cevap verilmeyecektir. Büyükelçiliğimiz tarafından başvuru günü ve  saatini belirtir cevap yollanacaktır. Randevu tarihi değişikliği talep edilir ise, yoğunluktan dolayı ancak 2 hafta sonrasına yeni bir randevu verilebilecektir.

Başvuru evrakları kargo ile gönderilebilir mi?

Vize başvurusu kargo ile gönderilemez, elden teslim edilmelidir. Vize yetkilisi tarafından seyahatin amacını açıklığa kavuşturmak için başvuru sahibinden bilgi alınması gerekebilir.

Başvuru ücreti ne kadar? Lütfen hizmet ücretleri listesinden güncellenmiş ücretler listesine bakınız.

Başvuru ücreti nereye ödenmelidir?

Vize ücretinin nereye ödeneceğini başvuru esnasında öğrenebilirsiniz. Vize başvurusunun kabul edilmesi vize için olumlu karar verileceğini garanti etmez. Vizenin reddi halinde işlem ücreti iade edilmeyecektir.

Başvuru süreci ne kadar zaman alır?

Vize başvurusu önceden eksiksiz hazırlanmış olmalıdır. Bir vize başvurusunun işlemleri 15 gün zaman alır, ancak bu sürece elçiliğin kapalı olduğu Finlandiya ve Türkiye resmi tatiller dahil değildir. Ancak bazı istisnai durumlarda 60 gün de sürebilir. Başvurular teslim sırasına göre işleme konur ve işlemler sonuçlanmadan hiçbir şekilde bilgi verilmez. Kişisel işleminizin hızlandırmasını konusundaki taleplerinizi ve önceden alınmiş uçak rezervasyonları gibi durumlar göz önünde bulundurulmaz.

Başvuru sahibine telefonda veya e-posta aracılığıyla sonuçla ilgili bilgi verilir mi?

Elektronik İletişimde Mahremiyetin Korunmasına İlişkin Yasa gereğince (516/2004), başvurulara ilişkin bilgiler ne yazık ki telefon ya da e-posta aracılığı ile verilememektedir. Başvuru sahiplerine vize başvurularının alındığına dair bir makbuz verilir. Vize ücretinin ödendiği tarihten 15 gün sonra başvuru sahibine kararı, kargo ile yollanacaktır.

Başvuru sahibine pasaportu kargo ile gönderilebilir mi?

Sizlerin Büyükelçiliğe tekrar gelerek beklemeniz, zaman kaybetmenizi önlemek amacıyıla pasaportların geri dağıtımı ARAS Kargo tarafından yapılmaktadır. Kargo ücreti alıcı tarafından ödenir.     

Aras Kargo  Servis hat: 4442552

Başvuru sahibinden başkası pasaportu teslim alabilir mi, yoksa mutlaka başvuru sahibinin mi teslim alması gerekir?

Başvuru sahibinin başvuru sırasında , kendisi tarafından doldurulmuş olan kargo poşetine yazıdığı bilgiler doğrultusunda kargo teslim edilecektir. Alıcının kendisi olması şart değildir.

Red kararı başvuru sahibine ne şekilde bildirilir?

Yabancılar Kanunu Bölüm 32:2'ye göre, red kararının nedenleri  standart  formda bir talep üzerine başvuru sahibine bildirilir. İşlemlerin mümkün olduğunca şeffaf yürütülmesi açısından, Dışişleri Bakanlığı, misyonların red cevabı alan tüm başvuru sahiplerine red kararının nedenlerini bildirmesini (veya Kanunun 32:2. Bölümünün bu nedenleri kapsamadığını bildirmesini) tavsiye etmiştir. İstisnai durumlarda (Yabancılar Kanunu Bölüm 32.2 ' ye göre) red nedeni açıklanmayabilir. Bundan dolayı Yabancılar Kanunu'nda belirtildiği gibi bir talep gelmesi gerekmemektedir.

Vizenin reddi halinde, Misyonlar ilgili tarafı bilgilendirmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı'nın standart formunu kullanırlar. Formda, başvurunun reddine sebep olabilecek nedenler sıralanmıştır. Buna ek olarak başka bir bildirimde bulunulmaz.Bu formdaki maddeler vizeye hak kazanılmasını engel teşkil eden durumları ve vize için yerine getirilmeyen şartları kapsayan durumları içerir.  Diğer bazı Schengen ülkeleri de red cevabının nedenlerini bildirmek için benzer bir prosedür uygulamaktadırlar.

Başvurunun reddinden ne kadar süre sonra yeni bir başvuru yapılabilir?

Başvuru sahibi istediği zaman yeni vize başvurusunda bulunabilir; başvuru sayısında ya da başvuru yapılabilecek sürede herhangi bir kısıtlama yoktur. Geçen zaman ve şartlarda meydana gelebilecek değişikliklerin bir sonraki karar üzerinde etkileri olabilir, bu nedenle başvuru sahibinin yeni başvurusunu destekleyecek ek belgeleri sunması istenecektir.

Başvurunun reddi halinde, başvuru sahibi, ek belgeler sunarak başvurunun yeniden değerlendirilmesini talep edebilir mi?

Sonuçlanmış olan vize başvurularının yeniden değerlendirilmesi söz konusu değildir.

Fin vatandaşlarının eşlerinin vize işlemleri

Fin vatandaşı ile evli kişiler, Finlandiya'nın bir idari bölgesinde polise oturma izni başvurusunda bulunmak amacıyla kendini şahsen tanıtabilmek ya da kararı beklerken Finlandiya'da kalabilmek amacıyla Schengen vizesine başvurabilirler. Ancak, Finlandiya Göçmenlik Bürosu'nda işlemde olan bir oturma izni başvurusu bulunan kişi, başvuruyla ilgili kararı beklerken ikamet ettiği ülkede beklemek  zorundadır. Evlilik, vize uygulaması olan bir ülkenin vatandaşına, Finlandiya'ya giriş yapabilme garantisi sağlamaz; dolayısıyla, oturma izni başvurusunu Finlandiya'da yapmak, bir Fin vatandaşının aile üyesine doğrudan tanınan bir hak değildir. Fakat bir Fin vatandaşıyla aile bağı olan ve vize uygulanan bir ülkenin vatandaşlığında olan kişi Finlandiya'nın yurtdışı misyonlarında her zaman oturma izni başvurusunda bulunabilir.

Fin vatandaşıyla evli kişiler için gerekli başvuru evrakları nelerdir?

 • eksiksiz ve dikkatle doldurularak imzalanmış başvuru formu
 • bir adet fotoğraf - renkli, pasaport boyutu, 4,7 cm x 3,6 cm, yüz kısmının  yüksekliği 32-36 mm, beyaz veya açık gri fon, kameraya doğrudan bakarak ve yüzü net olarak gösterecek şekilde olmalıdır.
 • tüm Schengen ülkelerinde geçerli olan imzalı pasaport veya pasaport yerine geçen belge. Schengen ülkesi Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları 05 Nisan 2010 tarihinden itibaren, veriliş tarihi 10 yıldan eski olan pasaportlara vize vermeyecektir. Schengen vizesi alabilmeniz için pasaportunuzun son 10 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Pasaportun geçerlilik süresi vizenin bitiş tarihinden en az üç ay fazla olmalıdır. Pasaport fotokopileri ile birlikte aslı ibraz edilmelidir. Fotokopiler üzerinde damga olan tüm sayfaları kapsamalıdır.

 • Finlandiya'lı eş tarafından gönderilecek  orijinal davet yazısı - üç aydan eski olmamalı. Davetiyede tarafların birbirini ne kadar süredir tanıdığı, ne sıklıkla görüştükleri ve birlikte yaşayıp yaşamadıkları belirtilmelidir.
 • Muhtarlıktan ikamet belgesi, (çift beraber yaşamış ise) Finlandiya'lı eşin Türkiye'de oturma izni
 • davet yazısını gönderen eşin ülkeye giriş damgasını da içeren pasaport fotokopileri
 • evlilik cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • Nüfus İdaresi'nden alınacak evliliğin hem Türkiye'de hem de Finlandiya'da kayıtlı olduğunu gösteren vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin aslı ( Aile Topum Kağıdı)
 • Vize, Fin vatandaşı ve AB vatandaşı ile evli olan kişilere ücretsiz olarak verilmektedir. Fin vatandaşı ve AB vatandaşı ile evli olan kişiden seyahat sigortası talep edilmez.
 • Başvuru sürecinde Büyükelçiliğimizin ekstra belge talep etme hakkı bulunmaktadır.

AB Türkiye Delegasyonu’nun hazırladığı vize için gereken belgelerin listesi

Yazdır

Bu doküman

Güncelleştirilmiş 21.09.2016


© Finlandiya Büyükelçiliği, Ankara | İrtibat