Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Oleskelulupa - Suomen suurlähetystö, Ankara : Maahantuloluvat : Oleskeluluvat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Ankara

Puh. +90-312-457 44 00
S-posti: sanomat.ank@formin.fi
Türkçe | Suomi | English | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Oleskelulupa

Ulkomaalainen tarvitsee oleskeluluvan yli kolme kuukautta kestävään oleskeluun Suomessa. Oleskelulupa tarvitaan pääsääntöisesti myös tätä lyhyempää työskentelyä varten.

Perusteet oleskeluluvan myöntämiselle

Oleskelulupakortti

Oleskelulupa voidaan myöntää muun muassa seuraavin perustein: perheside Suomeen, opiskelu, työnteko, suomalainen syntyperä, paluumuutto Suomeen, humanitaariset syyt tai muu erityinen syy.

Tarvitsenko oleskeluluvan?

Muiden Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti) kansalaiset voivat vapaasti tulla Suomeen ja oleskella Suomessa ilman oleskelulupaa. He eivät myöskään tarvitse työntekijän oleskelulupaa.

EU:n jäsenmaiden kansalaisilta ja heihin rinnastettavilta (Liechtenstein, Sveitsi) kansalaisilta ei vaadita oleskelulupaa.

Oleskelu tulee kuitenkin rekisteröidä paikallispoliisilaitoksella viimeistään kolmen kuukauden kuluttua maahan saapumisesta.

Miten lupaa haetaan?

Ulkoministeriö on solminut yhteistyösopimuksen VFS Global Ltd'n kanssa oleskelulupien vastaanotosta Suomen oleskelulupakeskuksessa.

Työntekoa, opiskelua sekä perheenyhdistämistä varten oleskelulupa-anomuksen voi täyttää sähköisesti. Sitä varten tulee

  • rekisteröityä EnterFinland-palvelussa (https://enterfinland.fi/)
  • käydä henkilökohtaisesti lähtömaassa Suomen oleskelulupakeskuksessa Ankarassa, VFS Global, Kabil caddesi no 67, 06460 Çankaya

Oleskelulupaa voi hakea myös täyttämällä lomakkeen käsin ja asioimalla henkilökohtaisesti lähtömaassa Suomen oleskelulupakeskuksessa, Ankarassa. Päätöksen tekee Maahanmuuttovirasto. Kunniakonsulaatit eivät voi ottaa hakemuksia vastaan.

Enter Finland

Hakemus tulee täyttää huolella ja sen tulee olla allekirjoitettu. Tarvittavat liiteasiakirjat on hankittava etukäteen ennen hakemuksen jättämistä. Hakemuksen kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Kaikkien liitteiden tulee olla käännetty joillekin näistä kielistä. Hakemusta jätettäessä hakijalta otetaan sormenjäljet.

Hakemusta ei voi jättää asiamiehen tai postin välityksellä.

Lähes kaikki hakemukset voi nykyisin tehdä verkossa EnterFinland-palvelussa (https://enterfinland.fi/). Paluumuuton perusteella lupaa tulee hakea paperilomakkeilla, jotka ovat saatavissa Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Jättääkseen oleskelulupahakemuksen hakija tarvitsee vastaanottoajan oleskelulupakeskukseen. Sen voi joko varata verkkosivun linkistä http://residencepermits.finland.fi/turkey/ tai soittamalla numeroon +90 (212) 373 58 23. Hakija saa samalla tietoa oleskelulupahakemuksen jättämisestä, oleskelulupahakemus-  ja palvelumaksuista. Oleskelulupahakijan tulee aina itse henkilökohtaisesti jättää hakemus ja biometriset tunnistetietonsa eli sormenjäljet ja valokuvan. Hakemus tulostetaan ja allekirjoitetaan.

Lisämaksua vastaan oleskelulupapalvelukeskuksessa on tarjolla lisäpalveluja kuten passivalokuvien ja valokopioiden ottaminen sekä SMS viestien lähettäminen.

Oleskelulupahakemukset voi jättää ajanvarauksella maanantaista perjantaihin klo 8:30-12:00 ja 13:00-15:00. Oleskelulupapäätökset voi noutaa klo 13:00-16:00.  Puhelinpalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8:30-12:00 ja 13:00-16:00. Oleskelulupahakemuskeskus on suljettu virallisina pyhäpäivinä.

E-mail:  info.firptr@vfshelpline.com

Mitä oleskelulupa maksaa?

Oleskelulupamaksu peritään etukäteen hakemusta jätettäessä. Hakemuksen käsittely alkaa vasta kun oleskelulupahakemusmaksu on maksettu EnterFinland-palvelussa tai oleskelulupakeskuksessa käteisellä tai pankki/luottokortilla.

Hinnastot löytyvät sekä Maahanmuuttoviraston sivuilta  että edustuston sivulta (vasemman palkin Palveluhinnasto).

Käsittelymaksua ei palauteta, vaikka päätös olisi kielteinen.

Kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää?

Hakemuksen käsittelyaikaa on vaikea määritellä täsmällisesti. Käsittelyaikaan vaikuttaa myös se, joudutaanko hakemukseen pyytämään lisäselvityksiä. Edustusto ei voi vaikuttaa Maahanmuuttoviraston käsittelyaikaan.

Keskimääräiset käsittelyajat löytyvät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Oleskelulupakortti

Mikäli hakija saa myönteisen oleskelulupapäätöksen, saa hän biometriset tunnisteet sisältävän oleskelulupakortin. Kortti on voimassa enintään viisi vuotta, jonka jälkeen se tulee uusia. Uutta korttia voi hakea vain Suomessa Maahanmuuttovirastossa.

Oleskelulupakortti ei ole sidottu tiettyyn passiin, mutta kortin ja passin henkilötietojen on vastattava toisiaan. Kortti on siis uusittava, mikäli passissa olevat henkilötiedot muuttuvat.

Jos hakijalla on oleskelulupatarra vanhassa passissa ja passi vaihdetaan uuteen, on haettava korttia.

Mikäli kortti varastetaan tai se katoaa, tulee kortin haltijan tehdä asiasta ilmoitus poliisille.

Oleskeluluvan haltijan, joka on viisumivelvollisen maan kansalainen, tulee jättää Suomen edustustolle viisumihakemus päästäkseen Suomeen hakemaan uutta korttia. Siihen tulee liittää muun muassa mainittu poliisi-ilmoitus kadonneesta/varastetusta oleskelulupakortista. Viisumihakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Oleskeluluvan tuomat oikeudet

Oleskeluluvan saanut henkilö voi asua, oleskella ja liikkua Suomessa sekä poistua maasta ja palata maahan luvan voimassaoloaikana. Työntekijän oleskelulupa oikeuttaa myös tekemään työtä Suomessa.

Oleskeluluvan saanut henkilö voi myös alle kolmen kuukauden ajan oleskella ja liikkua Schengen-alueella, mikäli hän ei ole kohdemaahan maahantulokiellossa.

Oleskeluluvan voimassaolo

Määräaikainen oleskelulupa voi olla joko tilapäinen (B-lupa) tai jatkuva (A-lupa). Suomessa oleskelun tarkoitus vaikuttaa siihen, minkälainen ja minkä pituinen lupa henkilölle voidaan myöntää.

Työntekijän oleskelulupa on tilapäinen (B) tai jatkuva (A) työn luonteesta riippuen.

Opiskelijan oleskelulupa on aina luonteeltaan tilapäinen (B).

Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa on voimassa enintään saman ajan kuin perheenkokoajalle myönnetty lupa. Luvan laji (A tai B) riippuu perheenkokoajan luvasta.

Ensimmäinen lupa on yleensä vuoden mittainen, ellei lupaa nimenomaisesti haeta lyhyemmäksi ajaksi. Henkilö, jolla on jatkuva oleskelulupa, voi saada siihen jatkoa enintään kolme vuotta kerrallaan.

Kahden vuoden tilapäisen oleskelun jälkeen oleskelulupa myönnetään jatkuvana, jos luvan myöntämisen edellytykset ovat yhä voimassa.

Määräaikaisen oleskeluluvan saatuaan ulkomaalaisen tulee hyvissä ajoin huolehtia, että hän oleskelun jatkuessa yli määräaikaisen oleskeluluvan voimassaolon jättää jatkolupahakemuksen. Jatkolupaa voi hakea vain Suomessa poliisilaitokselta.

Pysyvän oleskeluluvan voi saada aikaisintaan kun on oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti neljä vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla. Pysyvä oleskelulupa on voimassa toistaiseksi.

Oleskeluluvan peruminen

Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa perutaan, kun ulkomaalainen on muuttanut pysyvästi pois Suomesta tai hän on pysyvässä tarkoituksessa oleskellut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta maan ulkopuolella.

Ilmoitus väestötietorekisteriin

Väestötietolain nojalla henkilö, jonka tarkoitus on oleskella ulkomailla yli kolme kuukautta, on tehtävä ilmoitus väestötietorekisteriin joko tilapäisestä oleskelusta tai pysyvästä muutosta ulkomaille.

Lisätietoa:

Tulosta

Tämä dokumentti

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Päivitetty 4.5.2018


© Suomen suurlähetystö, Ankara | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot